Karriereomstilling

Right Management har hjulpet mer enn 3,5 millioner mennesker med å ta sitt neste karrieresteg, samtidig som vi har støttet virksomheter med å opprettholde produksjon og minimert risikoen i endringsprosesser.

KONTAKT OSS

Vi hjelper organisasjoner og mennesker med å lykkes. Med gode helhetlige løsninger bistår vi virksomheter med å balansere behovene til enkeltindivider som ønsker nye karrieremuligheter med virksomhetens behov for kontinuitet og minimal disrupsjon.

Våre løsninger

Våre løsninger innen karriereomstilling er skreddersydd til ansatte på alle nivåer i organisasjonen med fleksible, individuelle, en-til-en-programmer eller i grupper.

 • RightChoice - individuelle karriereomstillingsprogrammer

  Våre karriereomstillingsprogrammer gir støtte til ansatte som må slutte slik at de kan finne ny og riktig jobb raskere, samtidig som de fortsetter å støtte omdømmet til virksomheten.


  Les mer

 • Karriereomstilling for ledere

  Karriereomstillingsprogram for ledere som kombinerer coaching, nettverk og markedsinnsikt med lederutvikling, for å identifisere kompetanse og ferdigheter som gjør det mulig for hver enkelt å nå sine personlige karrieremål.


  Les mer

 • Karriereomstilling for grupper

  For virksomheter som ønsker å gjennomføre programmet på egen lokkasjon, tilbyr vi gruppesessjoner for å gjøre jobbsøkerprosessen mer effektiv.

 • Skreddersydde programmer

  Våre skreddersydde programmer er designet for å møte utfordringene og behovene til spesifikke grupper, inkludert de som er på vei inn i en pensjonisttilværelse eller som kommer tilbake i jobb etter en lengre pause fra arbeidslivet.

Løsninger

Ved å bruke data og innsikt bistår Right Management organisasjoner med å utarbeide gode talentstrategier for å engasjere, utvikle og beholde talenter. Vi hjelper organisasjoner med å optimalisere arbeidsstyrken til både dagens og fremtidens behov, for å kontinuerlig kunne forbedre de forretningsmessige resultatene.

KARRIEREOMSTILLING

Karriereutvikling bør være et bærekraftig og dynamisk fundament for din organisasjon. Gjennom karriereutvikling og læringsmuligheter forbedres arbeidsstyrkens fleksibilitet samtidig som det er viktig for selskapets employer branding.

LEDERUTVIKLING

Fordi ledere setter organisasjonens retning og kultur, påvirker de alle aspekter av organisasjonens resultater. I en verden i rask endring er en innsiktsdrevet tilnærming til å identifisere og utvikle ledere mer kritisk enn noen gang.

OPTIMALISERING AV ARBEIDSTYRKEN

Vi tilbyr rådgivning og samarbeid basert på en innsiktsdrevet tilnærming innen alt fra arbeidsstyrkeplanlegging, talentoptimalisering og implementering av talentstrategier til utvikling, opplæring og omskolering.

ANALYSE AV ARBEIDSSTYRKEN

Ta bedre beslutninger vedrørende arbeidstyrken og ressursplanlegging basert på data og innsikt. Våre globale forretnings- og markedsanalyser gir deg viktig innsikt i dagens arbeidsmarked og gjør det lettere å ta veloverveide forretningsavgjørelser.

DATADREVNE LØSNINGER

For å kunne ta effektive strategiske og fremtidsrettede beslutninger, trenger virksomheter en partner som kan bistå med å tilføre og tolke innsikt om arbeidsstyrken. Ved å bruke assessment og analyseverktøy, leverer vi innsikt og data som muliggjør optimalisering av prestasjon, engasjement og ressurser.