Lederutvikling

Eksisterende metoder for å identifisere og utvikle ledere fungerer ikke. Vår forskning indikerer at lederne i 40% av alle virksomheter er uforberedt på å møte utfordringene de vil stå overfor de neste 3 til 5 årene.

Kontakt oss

Fordi ledere setter organisasjonens retning og kultur, påvirker de alle aspekter av organisasjonens resultater. I en verden i rask endring er en innsiktsdrevet tilnærming til å identifisere og utvikle ledere mer kritisk enn noen gang.

Våre løsninger

Vi hjelper våre kunder med å sette fokus på lederskap på alle nivåer i organisasjonen. Vår egenutviklede P3-ledermodell (People, Purpose, Performance) identifiserer ledere med høyt potensiale ved bruk av assessment. Våre lederutviklingsløsninger inkluderer unike, teknologibaserte gruppesessjoner og coaching tilpasset enkeltindividets behov.

 • arrow

  Lederassessement

  Utvelgelse av ledere er en av de viktigste beslutningene en organisasjon tar, men allikevel har 87% av alle organisasjoner ikke identifisert de lederne som i framtiden skal fylle sentrale roller.


  Les mer om lederassessment

 • plus

  Lederutvikling

  Vi bistår selskaper med å identifisere ledertalentene med størst potensial til å lykkes, og utvikler de til ledere med stor påvirkningskraft. Våre løsninger fører til en raskere utvikling av ledere, og utstyrer dem med nødvendig kompetanse slik at de kan lede effektivt i usikre og dynamiske markeder.


  Les mer om lederutvikling

 • side arrow

  Ledercoaching

  Coaching hjelper ledere, i alt fra onboarding til kompetanseutvikling, med å bygge selvbevissthet og utvikle atferd som samsvarer med organisasjonens strategi, kultur, verdier, struktur og prosesser. Disse fremtidige lederne driver organisasjonens resultater.


  Les mer om ledercoaching

 • bracket

  RightCoach™ - digital coaching når du trenger det

  Enkel digital tilgang til coachingeksperter, hjelper ansatte og ledere på alle nivåer med å utvikle den kompetansen og de ferdigheter som er avgjørende for å få til raskere transformasjon i virksomheten.


  Les mer

 • arrow

  Effektive team

  Våre coacher og konsulenter hjelper dine team med å utvikle tillitt, bedre kommunikasjonen og øke effektiviteten.


  Les mer

Løsninger

Ved å bruke data og innsikt bistår Right Management organisasjoner med å utarbeide gode talentstrategier for å engasjere, utvikle og beholde talenter. Vi hjelper organisasjoner med å optimalisere arbeidsstyrken til både dagens og fremtidens behov, for å kontinuerlig kunne forbedre de forretningsmessige resultatene.

LØSNINGER INNEN KARRIEREOMSTILLING

Vi hjelper organisasjoner og mennesker med å lykkes. Med gode helhetlige løsninger bistår vi virksomheter med å balansere behovene til enkeltindivider med virksomhetens behov for kontinuitet og minimal disrupsjon.

KARRIEREOMSTILLING

Medarbeiderutvikling bør være et bærekraftig og dynamisk fundament for din organisasjon. Gjennom medarbeiderutvikling og læringsmuligheter forbedres arbeidsstyrkens fleksibilitet samtidig som det er viktig for selskapets employer branding.

OPTIMALISERING AV ARBEIDSTYRKEN

Vi tilbyr rådgivning og samarbeid basert på en innsiktsdrevet tilnærming innen alt fra arbeidsstyrkeplanlegging, talentoptimalisering og implementering av talentstrategier til utvikling, opplæring og omskolering.

ANALYSE AV ARBEIDSSTYRKEN

Ta bedre beslutninger vedrørende arbeidstyrken og ressursplanlegging basert på data og innsikt. Våre globale forretnings- og markedsanalyser gir deg viktig innsikt i dagens arbeidsmarked og gjør det lettere å ta veloverveide forretningsavgjørelser.

DATADREVNE LØSNINGER

For å kunne ta effektive strategiske og fremtidsrettede beslutninger, trenger virksomheter en partner som kan bistå med å tilføre og tolke innsikt om arbeidsstyrken. Ved å bruke assessment og analyseverktøy, leverer vi innsikt og data som muliggjør optimalisering av prestasjon, engasjement og ressurser.