Lederassessment

Valg av ledere er en av de viktigste beslutningene en organisasjon tar, men allikevel har 87% av alle organisasjoner ikke identifisert de lederne som i framtiden skal fylle sentrale roller.

KONTAKT OSS

Vår tilnærming til assessment gir målbare resultater

Enten du ansetter nye talenter, identifiserer eksisterende talenter med høyt potensial eller avgjør om en person er klar til å ta på seg en ny rolle, vil Right Managements assessment gjøre det mulig å identifisere de beste lederne. Vår evidensbaserte assessment gir organisasjoner objektive data om individets sannsynlighet for suksess. Resultatene kan også brukes til å utvikle selvbevissthet og coaching for ledere.

 

Assessment for utvelgelse

Vår helhetlige, datadrevne tilnærming til utvikling hjelper og inspirerer ledertalenter til å lykkes. Gjennom lederutvikling alene eller kombinert med coaching og andre løsninger, hjelper vi organisasjoner med å velge den riktige personen for rollen (eksternt eller internt) og gir de innsikt i den enkeltes selvoppfatning, ferdigheter, evner og fokusområder for utvikling og vekst.

Assessment for utvikling

Vi benytter assessment for å gjøre din organisasjon i stand til å ta kristiske beslutninger knyttet til din utviklingsstrategi. Enten du skal ansette, identifisere talenter med høyt potensial eller utvikle ansatte, hjelper vi deg med å optimalisere investeringen i utvikling av de mest kritiske ferdighetene. Vår assessment gir deg objektive data om dine ansatte, og setter organisasjonen i stand til å ta riktige og gjennomtenkte beslutninger.

Assessment for bedre salgseffektivitet

Dagens salgsorganisasjoner krever en unik type talenter for å levere ekstraordinære resultater. Vår holistiske assessmentmetodikk tar en skreddersydd tilnærming til det å identifisere talenter som vil gi deg og din organisasjon flere forretningsmuligheter. Våre assessement- og analyseeksperter gir datadrevne anbefalinger slik at du kan ta effektive beslutninger om salgstalenter og generere avkastning.