Ledercoaching

Mer enn 93% av lederne som har fått coaching via Right Management, rapporterer at de kan bruke kunnskapen og ferdighetene de har lært direkte i sin lederrolle.

Kontakt oss

Gi dine ledere mulighet til å gjennomføre og opprettholde endring

Gjør dine leder i stand til å møte utfordringer i dag og fremtiden. Våre løsninger innen ledercoaching bygger et solid fundament av ferdigheter, kompetanse, atferd og tro på egen gjennomføringsevne.

Målrettet coaching

Målrettet coaching er et 3- til 4-måneders skreddersydd program. Her adresseres et vekstområde i løpet av en kort tidsramme for å oppnå spesifikke forretningsmål. Det kan være å utvikle en ny lederegenskap (for å øke prestasjoner, identifisere talent eller tørre å lede) eller hjelpe ledere til å endre en uønsket adferd.

Ledercoaching

Vår løsning innen ledercoaching er et helhetlig 6- til 12-måneders program. Ledere jobber sammen med en coach mot de organisatoriske målene, og ofte også sammen med en fra organisasjonens HR- avdeling og /eller nærmeste leder.

Onboardingcoaching

Onboardingcoaching hjelper nye ledere med å raskere komme inn i sin nye rolle, tydeliggjøre forventninger, identifisere sentrale interessenter og utvikle en handlingsplan for å lykkes i en trygg og konfidensiell dialog.

Ferdighetsbasert coaching

Denne virtuelle løsningen er beregnet på ledertalenter og nye mellomledere som ønsker å utvikle seg innenfor de mest etterspurte kompetanseområdene. Programmet leveres av globale eksperter innen spesifikke fagområder.