Lederutvikling

Å utvikle neste generasjon ledere har blitt identifisert av HR-eksperter som den største utfordring organisasjoner står overfor de neste ti årene.

KONTAKT OSS

Identifiser de lederne som har størst sannsynlighet for å lykkes

Effektiv ledelse er det som skiller vellykkede selskaper fra mindre vellykkede, og det er drivkraften bak en vinnerkultur. Right Managements nye P3 Leader Model er et effektivt og datadrevet rammeverk som hjelper organisasjonen din med kartlegge og identifisere de lederne som har størst sannsynlighet for å lykkes, utvikle den viktigste atferden og definere KPI’er for å sikre at forretnings- og talentrelaterte resultater samsvarer med de strategiske målene.

En innsiktsdrevet tilnærming til lederutvikling

Vår helhetlige, datadrevne tilnærming til utvikling hjelper og inspirerer ledertalenter til å lykkes. Bruk av assessment gir innsikt i den enkeltes selvoppfatning, ferdigheter, evner og fokusområder for utvikling og vekst.

  • Utvikling i nåværende rolle

    I 40% av alle virksomheter er lederne uforberedt på å møte de utfordringene deres organisasjon står overfor. Våre løsninger innen lederutvikling øker den enkeltes produktivitet og forbedrer de forretningsmessige resultatene.

  • Utvikling i fremtidig rolle

    Bare 20% av de lederne som er indentifisert som talentene med største potensialet for å lykkes, avanserer til neste ledernivå. Vår løsning for å utvikle talenter med størst sannsynlighet for å lykkes hjelper talenter med å utvikle seg innen tre kristiske områder: forretningsvirksomhet, karriere og ledelse.

  • Skreddersydde programmer

    Tilpasset de spesifikke behovene til din arbeidsstyrke, vil våre skreddersydde løsninger innen lederutvikling ta for seg et bredt spekter av utviklingsområder som f.eks. etterfølgerplanlegging, opplæring av ansatte, ledercoaching og resultatstyring.

Ledermodeller og rådgivning

Vi bruker vår egen P3 Leadership- modell og samarbeider med selskaper for å identifisere unike elementer som driver ledersuksess i de forskjellig interne miljøene. Deretter samarbeider vi med kunder for å bygge bedriftsspesifikk talent- og utviklingsstrategier som identifiserer talenter og skaper forretningsresultater.