Medarbeiderutvikling

For å sikre at organisasjonen har tilgang på de rette ferdighetene for framtiden, vil virksomheten måtte tilpasse sin kultur, ledelse og teknologi for å sikre fleksibilitet og utvikling for de ansatte.

KONTAKT OSS

Medarbeiderutvikling bør være et bærekraftig og dynamisk fundament for alle virksomheter. Gjennom medarbeiderutvikling og læringsmuligheter forbedres arbeidsstyrkens fleksibilitet samtidig som det er viktig for selskapets employer branding.

Hvordan løse kompetansekrisen etter COVID?

Ifølge Right Management sin nyeste rapport, planlegger 1 av 5 medarbeidere å bytte jobb i løpet av det neste året. For å beholde den nødvendige kompetansen og talentene, må det mer til enn lønnsøkninger. Dagens talenter ønsker rask tilgang til verktøy og ressurser, for å kunne styre sin egen karriere og utvikle sin kompetanse. Samtidig ønsker de ledere som utvikler og engasjerer sine team. Våre undersøkelser viser at organisasjoner som har en kultur for utvikling og karrieremobilitet, har større sannsynlighet for å tiltrekke seg og beholde sine talenter.

Last ned vår nyeste rapport for å finne ut hvordan din organisasjon kan håndtere kompetansemangelen i arbeidsmarkedet.

Uncharted Territory

Last ned rapport

Våre løsninger

Gjennom digital medarbeiderutvikling og utviklings- og læringsløsninger hjelper vi enkeltpersoner med å utvikle seg i sine roller, i sine funksjoner, internt i organisasjonen eller eksternt. Vi utvikler ferdigheter som trengs i nåværende og fremtidig forretningsstrategier.

 • plus sign

  RightMap - Digital Career Insight

  RightMap, vår digitale medarbeiderutviklingsplattform, gir enkeltpersoner mulighet til å lære mer, få nye erfaringer og identifisere fremtidige karrieremuligheter. Gjennom godt programmerte algoritmer kan ansatte matches med interne jobber, mentorer, læringsmuligheter og fremtidige roller. Ledere får muligheten til å coache sine ansatte basert på en gapanalyse, som viser hvilken kompetanse den enkelte har i dag og hva som er nødvendig i fremtiden.


  Les mer

 • side arrow

  Utvikling

  Basert på innsikt og data og i samsvar med virksomhetens kultur, kan Right Management tilby smarte løsninger for karriererefleksjon, karriereplanlegging og medarbeiderutvikling for å sikre at alle ansatte får mest mulig ut av sitt potensial.


  Les mer

Løsninger

Ved å bruke data og innsikt bistår Right Management organisasjoner med å utarbeide gode talentstrategier for å engasjere, utvikle og beholde talenter. Vi hjelper organisasjoner med å optimalisere arbeidsstyrken til både dagens og fremtidens behov, for å kontinuerlig kunne forbedre de forretningsmessige resultatene.

LØSNINGER INNEN KARRIEREOMSTILLING

Vi hjelper organisasjoner og mennesker med å lykkes. Med gode helhetlige løsninger bistår vi virksomheter med å balansere behovene til enkeltindivider med virksomhetens behov for kontinuitet og minimal disrupsjon.

LEDERUTVIKLING

Fordi ledere setter organisasjonens retning og kultur, påvirker de alle aspekter av organisasjonens resultater. I en verden i rask endring er en innsiktsdrevet tilnærming til å identifisere og utvikle ledere mer kritisk enn noen gang.

OPTIMALISERING AV ARBEIDSTYRKEN

Vi tilbyr rådgivning og samarbeid basert på en innsiktsdrevet tilnærming innen alt fra arbeidsstyrkeplanlegging, talentoptimalisering og implementering av talentstrategier til utvikling, opplæring og omskolering.

ANALYSE AV ARBEIDSSTYRKEN

Ta bedre beslutninger vedrørende arbeidstyrken og ressursplanlegging basert på data og innsikt. Våre globale forretnings- og markedsanalyser gir deg viktig innsikt i dagens arbeidsmarked og gjør det lettere å ta veloverveide forretningsavgjørelser.

DATADREVNE LØSNINGER

For å kunne ta effektive strategiske og fremtidsrettede beslutninger, trenger virksomheter en partner som kan bistå med å tilføre og tolke innsikt om arbeidsstyrken. Ved å bruke assessment og analyseverktøy, leverer vi innsikt og data som muliggjør optimalisering av prestasjon, engasjement og ressurser.